Welkom bij Pretpalet

Opvang, zorg en meer...

Voor wie

PretPalet in Ede is een kleinschalige BSO+ voor kinderen met een ontwikkelings-stoornis (ASS en ADHD), licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. Pretpalet is bedoeld voor alle kinderen/jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er een speciaal programma, vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.

Wat bieden wij

PretPalet biedt gemengde opvang/dagbesteding aan kwetsbare kinderen/jongeren. Zij worden buiten schooltijd, op vrijdagavond, zaterdag en in vakanties opgevangen en begeleid. PretPalet is een actieve opvang waar veel aandacht wordt geschonken aan creatief bezig zijn, buitenactiviteiten, sport & spel en ontwikkelen van de zelfredzaamheid.

Ons doel

Ons doel is om de kinderen/jongeren te helpen hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen. Daarnaast bieden we goede begeleiding bij het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden en bevorderen van de zelfredzaamheid. Dit doen wij door te spelen, ontspannen, ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, zelfvertrouwen te krijgen en bezig te zijn met sport en spel! Voor oudere kinderen is een meer aangepast programma. Uiteindelijk doel is dat deze kinderen/jongeren uiteindelijk geen of minder zorg nodig zullen hebben.


PretPalet in Ede biedt gemengde opvang/dagbesteding aan kwetsbare kinderen.  Het is een kleinschalige BSO waar meer dan genoeg ruimte is voor de kinderen om bezig te zijn. Daarnaast kunnen de kinderen de avondmaaltijd gebruiken waarna ze naar huis gebracht worden. Vaak zitten op het regulier onderwijs ook kwetsbare kinderen die tijdens de schooluren prima mee kunnen draaien. Soms met extra begeleiding en natuurlijk de leerkracht. We zien wel dat deze kinderen het soms lastig hebben op een reguliere buitenschoolse opvang. Voor deze kinderen willen wij ook dat er passende opvang is en dat bieden wij! Door de samenstelling van de opvang, het team, het gebouw en de ligging is BSO PretPalet een ideale opvang voor kinderen en jongeren om te spelen, ontspannen, ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, zelfvertrouwen te krijgen en bezig te zijn met sport en spel!

De opvang kan bekostigd vanuit de PGB, Toeslag Kinderopvang en door samenwerking met andere zorginstellingen, kunnen ook kinderen met een indicatie Zorg In Natura ook bij ons terecht.

NSGK

Het NSGK staat achter ons. Door NSGK was het mede mogelijk de BSO te starten!!
nsgk