Activiteiten

Op Pretpalet organiseren we door het jaar heen verschillende activiteiten. We willen ervoor zorgen dat de kinderen genoeg keuze hebben en er voor iedereen wel iets tussen zit om leuk te vinden en aan mee te doen.  Vooral op lange dagen, zoals zaterdag en vakantiedagen, is het belangrijk de dag te doorbreken met een georganiseerde activiteit. De kinderen worden bij alle activiteiten goed begeleid en gemotiveerd om op hun niveau zo goed mogelijk mee te doen. Daarnaast hebben we nu een vaste middag waarop we activiteiten doen in de natuur!

Gesprekken

We voeren op verschillende momenten gesprekken met de kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren en doelen te behalen. Dit gaat door middel van groepsgesprekken en individuele gesprekken. Kinderen hebben een eigen mentor waarbij ze altijd terecht kunnen en die ook de gesprekken voert met de kinderen. De mentor is ook gelijk casemanager van het kind en bespreekt dus ook zaken, zorgen en ontwikkelingen met ouders en bekommert zich over het zorgplan. Binnen het team wordt goed gecommuniceerd zodat iedereen op de hoogte is van elkaars handelen en we samen een goed team vormen om de kinderen te kunnen helpen. Door het aanwijzen van een mentor is het voor de kinderen duidelijk bij wie ze terecht kunnen evenals voor ouders.

Creatief

We willen regelmatig zorgen voor een gerichte creatieve opdracht. Hierbij krijgen de kinderen goede begeleiding om een opdracht uit te voeren. We bieden de opdrachten op verschillende niveaus aan en kinderen mogen zelf kiezen welke moeilijkheidsgraad ze uit willen voeren. Natuurlijk proberen wij zo goed mogelijk in te schatten of een kind de opdracht zelfstandig kan uitvoeren en dagen we ze wel eens uit een wat lastigere opdracht te doen. Lukt dat niet dan kunnen de begeleiders helpen of liever, de kinderen proberen elkaar te helpen.Gedurende de week kunnen kinderen zelfstandig knutselen als ze daarvoor kiezen tijdens een speelmoment. Er is altijd voldoende materiaal aanwezig waarmee ze hun eigen creativiteit kunnen ontwikkelen.

Sport en spel

We horen vaak dat kinderen uit deze doelgroep nog wel eens problemen hebben met teamsport of het lastig vinden om te gaan met winst/verlies. Daarom organiseren we een aantal sport en spel activiteiten  waarbij ze sportief bezig zijn, leren samen werken en juist om leren gaan met winst/verlies. Oftewel sportief sporten. Dit kan bestaan uit voetbal, panna, bowlen of andere activiteiten buiten. Dit alles onder goede begeleiding om er een leuke activiteit van te maken voor iedereen. We gaan uit van onze visie, iedereen doet altijd zijn best en is goed zoals hij/zij is!

Tuinieren

In de moestuin kunnen ze van alles planten, bijhouden, kweken en uiteindelijk oogsten en opeten. Vanaf stap 1 (binnen alvast voor planten) tot de laatste stap (oogsten en opruimen voor de winter) worden ze hierin begeleid en geholpen. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor de plantjes, kunnen zelf beslissen wat ze planten, kunnen hun energie erin kwijt, er rust in vinden om mee bezig te zijn en te leren samen werken met anderen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn ze lekker in en met de natuur bezig. Met de producten die voortkomen uit de moestuin kunnen we samen een gerecht bereiden en samen eten. Ze ervaren dan meteen dat de producten die ze zelf gekweekt en verzorgd hebben, gebruikt worden.

Dieren verzorgen

Het verzorgen van dieren is kleinschalig, maar voor de kinderen een erg leuke en ontspannen bezigheid. Op de Pretpalet zijn alleen wat kleine dieren om te verzorgen. U kunt hierbij denken aan konijnen en een cavia. Dieren met een hoog aaibaarheids- en knuffelgehalte.  Het spreekt voor zich dat er bij de omgang met alle dieren goede afspraken gelden en er altijd toezicht is!