Welkom bij Pretpalet BSO/BSO+

Opvang, zorg , begeleiding en meer...

Voor wie

Pretpalet BSO+ in Ede is een kleinschalige naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met of zonder een rugzakje, een ontwikkelingsstoornis (ASS en ADHD), licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

Pretpalet heeft ook plaats voor  groep kinderen/jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er een speciaal programma, vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. De kinderen werken hier individueel aan met een mentor en door middel van groepsgesprekken.

Wat bieden wij

We bieden opvang na schooltijd, op zaterdag en in de vakanties.

Pretpalet is een omgeving waar veel aandacht wordt geschonken aan creatief bezig zijn.  We hebben een lokaal waar we werken aan allerlei projecten. Van houtbranden en schilderen tot linoleum afdrukken maken. We hebben een moestuin waar we in werken en zijn ook bezig met  (leren) koken en bakken. Ook is er veel aandacht voor sport en spel en projecten in de natuur.

 

Ons doel

Ons doel is om de kinderen/jongeren professionele opvang en begeleiding te geven om zo te zorgen dat ze straks goed kunnen functioneren in onze maatschappij. Dat betekent dat ze zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten kunnen ondernemen. Daarnaast bieden we begeleiding bij het ontwikkelen van sociale- en emotionele vaardigheden.  

De opvang kan bekostigd met een beschikking vanuit de gemeente voor BSO+ (Hierbij heeft u altijd een eigen bijdrage), of vanuit PGB.