Welkom bij Pretpalet

Opvang, zorg , begeleiding en meer...

Voor wie

 

Pretpalet in Ede is een kleinschalige naschoolse opvang (BSO, BSO+ en begeleiding groep/zorg) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  Voor alle kinderen, ook die met een ontwikkelingsstoornis (ASS en ADHD), licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

Daarnaast is Pretpalet ook bedoeld voor alle kinderen/jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er een speciaal programma, vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, omgaan met mijn gedrag en hoe kan ik goed functioneren met mijn beperking. De kinderen werken hier individueel aan en door middel van groepsgesprekken.

Wat bieden wij

Pretpalet biedt reguliere opvang na schooltijd en in de vakanties voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. (BSO)

Pretpalet biedt, gemengde gerichte opvang en begeleiding aan kwetsbare kinderen/jongeren van 4 t/m 17 jaar.  (BSO+) Zij worden buiten schooltijd, op zaterdag en in vakanties opgevangen en begeleid. Pretpalet is een omgeving waar veel aandacht wordt geschonken aan creatief bezig zijn, buitenactiviteiten, sport&spel en ontwikkelen van de zelfredzaamheid, ontwikkelen van zelfbeeld en inzicht in de eigen beperking en hoe daarmee om te gaan. Daarnaast is het belangrijk een focus te leggen op sociale omgang met anderen.

Ons doel

,Ons doel is om de kinderen/jongeren goede opvang, begeleiding  en zorg te geven om zo te zorgen dat de kinderen en jongeren straks goed kunnen functioneren in onze maatschappij. Dat betekent dat ze zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten kunnen ondernemen. (Eigen verzorging, school, reizen, stage, baantje, omgaan met anderen, respect voor anderen, boodschappen doen, taken binnenshuis,etc)  Daarnaast bieden we goede begeleiding bij het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden Dit doen wij door te samen spelen, ontspannen, ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, zelfvertrouwen te krijgen en bezig te zijn met sport en spel! Voor oudere kinderen is een meer aangepast programma. Ieder kind heeft een eigen mentor waarmee individuele gesprekken gevoerd worden om aan doelen te werken en te bespreken, naast de groepsgesprekken. Uiteindelijk doel ,voor de kinderen met en zorgvraag, is dat deze kinderen/jongeren uiteindelijk geen of minder zorg nodig zullen hebben.

Voor wie

 PretPalet in Ede is een kleinschalige naschoolse opvang voor alle kinderen, ook die met een ontwikkelingsstoornis (ASS en ADHD) en/of gedragsproblemen. Pretpalet is bedoeld voor kinderen uit het speciaal basis- en voortgezet onderwijs of voor kinderen uit het reguliere onderwijs met of zonder een rugzakje of diagnose.

Wat bieden wij

PretPalet biedt, naaste reguliere opvang, speciale zorg aan kwetsbare kinderen. Zij worden buiten schooltijd opgevangen en begeleid. PretPalet is een actieve plek waar veel aandacht wordt geschonken aan creatief bezig zijn, buitenactiviteiten en sport & spel en de eigen ontwikkeling.

Ons doel

Ons doel is om de kinderen te helpen hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen, maar ook om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden, eigen ontwikkeling, individuele begeleiding, hulp binnen het gezin in te zetten en samen te werken met andere partijen.

De opvang kan bekostigd vanuit de PGB of Zorg in Natura.