Welkom bij Pretpalet BSO/BSO+

Opvang, zorg, begeleiding en meer...

Voor wie:

Pretpalet is een BSO/BSO+ in Ede. Een kleinschalige naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met of zonder een rugzakje, een ontwikkelingsstoornis (ASS en ADHD), licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. Iedereen is welkom!

Pretpalet heeft ook een unieke groep voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die extra hulp en begeleiding nodig hebben en die nog niet alleen thuis kunnen of willen zitten. Hierdoor kunnen ze toch sociale contacten opdoen en onderhouden!

We bieden activiteiten en begeleiding aan kinderen/jongeren die, om welke reden dan ook, niet (of tijdelijk niet) naar school kunnen. Deze starten eerder op de dag. Dit is altijd in overleg met ouders/verzorgers en ST

Wat bieden wij?

VoorPretpalet is een omgeving waar veel aandacht wordt geschonken aan verschillende activiteiten.

U kunt hierbij denken aan:

  • Koken
  • Moestuin maken en bijhouden
  • Houtbewerken
  • Sport en Spel
  • Activiteiten in de natuur
  • Creatieve projecten

We bieden begeleiding bij het ontwikkelen van sociale- en emotionele vaardigheden en ambulante begeleiding. We hebben drie Rots & Water trainers in huis en zijn allemaal opgeleid om ook Traumasensitief te kunnen begeleiden. Cliënten met trauma kunnen in aanmerking komen voor onze M.E.P. (Mind Eye Power) begeleiding. Hiervoor is wel een beschikking nodig vanuit de gemeente.

We verzorgen door de week opvang na schooltijd, in vakanties en op zaterdagen.

 

 

Ons doel:

Ons doel is om kinderen/jongeren een geweldige tijd te laten beleven. Kinderen met hulpvragen begeleiden we, waarbij we iedereen leren respect te hebben voor elkaar en elkaar te helpen. En dat iedereen er mag zijn!

We zijn een professionele opvang die er naar toe  werken dat de kinderen en jongeren later goed kunnen functioneren in onze maatschappij op hun eigen niveau. Dat betekent dat ze zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten kunnen ondernemen.

Het filmpje hieronder geeft u een korte indruk van Pretpalet, maar u bent altijd van harte welkom om zelf te komen kijken!