Begeleiding

Voor (kwetsbare) kinderen/jongeren uit het regulier onderwijs en uit het speciaal onderwijs hebben we diverse activiteiten. Niet alleen om de dag door te komen en leuk te maken, maar ook om te zorgen dat ze kunnen ontwikkelen op sociaal- emotioneel gebied en begeleid worden in het vergroten van de zelfredzaamheid. Door de ervaring van het team kunnen we de kinderen goed opvangen en begeleiden in dit proces. Er wordt met een vaste dagelijkse routine en een duidelijke structuur gewerkt. Daarnaast bieden we ook individuele begeleiding, coaching , psycho-educatie en begeleiding voor thuis en opvang voor kinderen tot 18 jaar, waarbij we aan de slag gaan met zelfredzaamheid en gerichte doelen waar ze aan moeten gaan werken. Daarnaast gaat het er ook zeker om dat iedereen een leuke (mid)dag heeft op Pretpalet!!!

In deze voorspelbare omgeving zal het kind/de jongere de veiligheid ervaren die nodig is om te kunnen ontwikkelen.

U kunt Pretpalet daarnaast ook zien als nazorg voor kinderen die bijvoorbeeld een opname bij een dagbehandeling of een klinische opname hebben gehad. Wij hebben een overdracht met de zorginstelling die deze opname verzorgd heeft waardoor we uw kind kunnen blijven helpen bij zijn/haar doelen en het onderhouden van reeds behaalde doelen. Hiervoor werken we samen met Bureau Jeugdzorg, Centrum jeugd en Gezin, Sociale teams van verschillende gemeentes en de zorginstelling waar een kind dagbehandeling of klinische opname heeft gehad.

Uitgangspunt blijft dat uw kind een fijne tijd op Pretpalet heeft!

Pretpalet streeft naar:

 • Individuele begeleiding voor het kind door de vaste mentor
 • Uitdagingen om andere dingen (nieuwe dingen) te proberen.
 • Sociale omgang met anderen bevorderen en onderhouden
 • Groepsgesprekken om met elkaar te praten en van elkaar te leren/respecteren
 • Het voorkomen van grotere problemen in het dagelijkse leven
 • Goed kunnen ontwikkelen omdat de omgeving duidelijk is
 • Ontlasting en hulp voor ouders (ambulante begeleiding)
 • Zelfredzaamheidstraining voor de oudere kinderen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Samen de avondmaaltijd gebruiken, maar ook samen klaar maken
 • Invulling van vrije tijd door middel van verschillende activiteiten
 • Zorgen dat kinderen/jongeren een leuke tijd hebben
 • Door psycho-educatie te werken aan gedragingen, het herkennen ervan en aanpassen
 • Door dans en beweging te werken aan de motoriek en plezier te hebben met muziek.

Het is belangrijk dat alle kinderen met elkaar kunnen spelen, van elkaar kunnen leren en elkaar en anderen respecteren. Een doel is dat de oudere kinderen de jongeren kunnen helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. (Een soort buddy) Dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is extra begeleiding en het personeel heeft ervaring met ook de doelgroep.

Tijdens middagen organiseren we activiteiten binnen en buiten Pretpalet. U kunt hierbij denken aan creatief bezig zijn, een begeleide sportactiviteit, werken in de moestuin of helpen met het verzorgen van de dieren of een keer bowlen. Natuurlijk is het geen verplichting, maar proberen we de kinderen wel zoveel mogelijk te motiveren mee te doen met de activiteiten. Vaak kunnen we wel inschatten of een kind dit aan kan. De kinderen kunnen aan alle activiteiten meedoen op hun eigen niveau! Naast deze activiteiten zijn er ook mentorgesprekken met de kinderen (deze zijn individueel) en groepsgesprekken.

Voor de zaterdag en de vakanties hebben we nog extra activiteiten om te ondernemen met de kinderen. We organiseren verschillende activiteiten zoals; bakken van taarten en versieren, schilderen, creatieve opdrachten, sport en spel en muziek of uitjes. Voor de jongere kinderen is er een activiteit met muziek om zo beweging, spraak/taal en samenwerking te vergroten.

Kinderen die wat ouder zijn (tot 17 jaar) kunnen ook terecht op Pretpalet. We delen dan de kinderen naar leeftijd in en passen daarop ook activiteiten en vrijetijdsbesteding aan. We kunnen ook zorgen voor huiswerkbegeleiding. Met deze groep gaan we aan de slag met zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, omgaan met verandering, samenwerken en sociale interactie.

Klik hier om het pedagogisch beleid te lezen.

Klik hier om het Inspectierapport te lezen.