Begeleiding

Voor onze kinderen/jongeren uit het regulier onderwijs of  speciaal onderwijs hebben we diverse activiteiten. Naast het hebben van een fijne tijd, richten we ons op het ontwikkelen van de kinderen/jongeren. Door de ervaring van het team kunnen we de kinderen professioneel opvangen en begeleiden in dit proces. Er wordt met een vaste dagelijkse routine en een duidelijke structuur gewerkt. Daarnaast bieden we ook individuele begeleiding, coaching , psycho-educatie, begeleiding voor thuis en trauma sensitieve begeleiding! We zijn getraind in de “Geef me de 5” methodiek.

Uitgangspunt blijft dat uw kind een fijne tijd op Pretpalet heeft!

Pretpalet streeft naar: 

  • Trauma sensitieve begeleiding.
  • Door psycho-educatie te werken aan gedragingen, het herkennen ervan en aanpassen.
  • Sociale omgang met anderen bevorderen en onderhouden.
  • Ontlasting en hulp voor ouders (ambulante begeleiding).
  • Huiswerkbegeleiding.
  • Zelfredzaamheid.
  • Invulling van vrije tijd door middel van verschillende activiteiten.
  • Zorgen dat kinderen/jongeren een leuke tijd hebben.
  • Uitdagingen om andere dingen (nieuwe dingen) te proberen.

 

 

 

 

 

Het is belangrijk dat kinderen met elkaar kunnen spelen, van elkaar kunnen leren en elkaar respecteren. We stimuleren dat de oudere kinderen de jongere kunnen helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. (Een soort buddy) Dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor de zaterdag en de vakanties hebben we nog extra activiteiten om te ondernemen met de kinderen. We organiseren verschillende activiteiten zoals uitjes en workshops.

Klik hier om het pedagogisch beleid te lezen.

Klik hier om het Inspectierapport te lezen.

Ga voor ons laatste inspectierapport ook naar de website van de Rijksoverheid.