Tarieven

De tarieven kunnen per kind nogal verschillen. Dit hangt af van een aantal factoren.  Er zijn namelijk nogal wat verschillende opties.

BSO    6,50 per uur

BSO+ 6,50 per uur met een aanvulling vanuit de Jeugdwet (Zorg in Natura)

Wellicht kan uw kind recht hebben op een volledige vergoeding vanuit de Jeugdwet of WLZ. Komt het kind met een taxi of wordt het gehaald door de ouders? Heeft een kind PGB of ZIN.  Allemaal factoren waardoor de tarieven verschillend uit kunnen vallen. Ook verschillen de tarieven per gemeente en dus kunnen we hiervoor geen vaste bedragen op de site zetten.

Zodra u uw kind inschrijft en aangeeft wat de bedoeling is voor uw kind, kunnen wij het tarief doorgeven. Het tarief kan eventueel betaald worden uit eigen zak met een teruggave vanuit Wet Kinderopvang, PGB/WLZ of zorg in natura vanuit de Jeugdwet.

Als uw kind extra komt sporten op een middag dat het normaal niet op Pretpalet is, vragen we een kleine vergoeding per keer. 

Voor de 12+ groep gelden vergoedingen vanuit de Jeugdwet.

Neem contact met ons op voor meer informatie.