Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen. Mocht u toch geen antwoord krijgen op uw vragen, kijk dan even op de contactpagina!
Waarom kiezen voor PretPalet?

Pretpalet is een goede keuze vanwege de kleinschalige opvang, de enthousiaste medewerkers en onze kennis die nodig is bij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren met of zonder hulpvraag.

Wat zijn de openingstijden van Pretpalet?

Pretpalet is doordeweeks open op maandag t/m vrijdag en ongeveer 2 zaterdagen per maand tijdens de schoolweken.

  • maandag      14.00 – 18.30 uur
  • dinsdag        14.00 – 18.30 uur
  • woensdag    12.00 – 18.30 uur
  • donderdag   14.00 – 18.30 uur
  • vrijdag          12.00 – 18.30 uur

Op zaterdag (2 zaterdagen per maand) zijn we open van 08.30 tot 16.00 uur.

Vakantiedagen van 08.15 tot 17.30 uur

 

Welke activiteiten biedt Pretpalet aan?

We zorgen voor leuke en actieve vrijetijdsbesteding iedereen. Dit bestaat uit sport&spel, creatieve projecten, activiteiten in de natuur en uitstapjes in de vakanties!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Dit kan via het inschrijfformulier op de website. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen om een afspraak te maken. We ontmoeten elkaar en u krijgt een rondleiding op Pretpalet. Hier kunt u alle vragen stellen en zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden. U kunt dan samen met ons uw aanmelding afronden.

Hoeveel kinderen zijn er op een dag?

Per dag zijn er maximaal 30/35 kinderen met 4 of 5 begeleiders en vaak nog een stagiair. Dit doen we omdat we kleinschalig willen blijven en de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk willen blijven garanderen.

Kunnen alle kinderen aangenomen worden?

Uw kind kan in principe altijd komen. We zijn een BSO en een BSO+ wat betekent dat we alle kinderen tussen de 4 en de 13 opvangen met of zonder hulpvraag. Er is ook een groep van 13 – 18 jaar die begeleiding van ons krijgen op basis van de Jeugdwet. Uitzondering zijn kinderen met lichamelijke beperking, omdat we daar de faciliteiten niet voor hebben. 

Kan mijn kind komen op studiedagen of andere vrije dagen?

Als u ons op tijd laat weten wanneer uw kind een vrije dag heeft dan kunnen wij bekijken of er die dag extra opvang mogelijk is. 

Hoe werkt de opvang in vakanties?

In vakanties is uw kind welkom van maandag t/m donderdag van 08.15 tot 17.30 uur. De dagen kunnen in de toekomst (bij meer vraag) nog aangepast worden. Bij te weinig aanmeldingen blijft Pretpalet dicht. U krijgt tijdig een mail van ons waarin we u vragen uw kind(eren) op te geven voor opvang, zodat we voldoende personeel in kunnen plannen. In de vakanties verzorgen we geen avondeten, uiteraard zorgen we wel voor de lunch.