Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen. Mocht u toch geen antwoord krijgen op uw vragen, kijk dan even op de contactpagina!
Waarom kiezen voor PretPalet?
   •  metKleinschalige opvang in een huiselijke sfeer
   • Opvang voor de leeftijd 4 t/m 17 jaar
   • Gespecialiseerd in kinderen met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblematiek
   • Enthousiaste, zeer ervaren en betrokken groepsleiding
   • Aanbod van verschillende activiteiten (bowlen, houtbewerken, moestuin, sport,etc)
   • Vakantieprogramma met uitstapjes
   • Begeleiding bij sociale ontwikkeling
   • Ondersteuning van gedragsproblematiek
   • Warme maaltijdservice en thuisbrengservice met vervoersbeschikking
   • Mogelijkheid tot huiswerk maken en hulp daarbij
   • Uitstapjes naar de hei en het bos voor activiteiten
   • Oudere kinderen hebben hun eigen ruimte binnen de opvang met eigen verantwoording
   • Ondersteuning mogelijk voor ouders bij opvoeding (ambulante begeleiding)
   • Ondersteuning bij zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van de kinderen
   • Vergroten zelfredzaamheid jongeren 12 tot 18 jaar.
   • Uw kind kan komen via PGB, Zorg In Natura (ZIN)
   • Personeel is BHV bevoegd
   • Individuele begeleiding door mentor
   • Mogelijkheden voor Psycho-educatie 
   Wat zijn de openingstijden van Pretpalet?

   Pretpalet is doordeweeks open op maandag t/m vrijdag en ongeveer 2 zaterdagen per maand tijdens de schoolweken.

   • maandag      14.00 – 18.30 uur
   • dinsdag        14.00 – 18.30 uur
   • woensdag    12.00 – 18.30 uur
   • donderdag   14.00 – 18.30 uur
   • vrijdag          12.00 – 18.30 uur

   Op zaterdag zijn we open van 08.30 tot 16.00 uur.

   Vakantiedagen van 08.15 tot 17.30 uur

    

   Welke activiteiten biedt Pretpalet aan?

    

   • individuele begeleiding via mentor
   • Begeleiding groep
   • Jaarlijkse bbq voor iedereen
   • Workshops voor de kinderen
   • Creatieve activiteiten
   • Sport en Spel (bowlen, buitenactiviteiten)
   • Werken en koken uit de moestuin
   • Uitstapjes naar bos en hei
   • Uitjes in vakanties (pretpark, dierentuin, zorgboerderij, strand, zwembad, etc)
   • Bewustwording eigen gedrag en eigen verantwoordelijkheid
   • Voorbereiden op dagelijkse handelingen
   • Oudercafe (bezig met opzetten daarvan)
   • psycho-educatie
   Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

   Dit kan via het inschrijfformulier op de website. Uiteraard kunt u ook gewoon bellen om een afspraak te maken. We ontmoeten elkaar en u krijgt een rondleiding op Pretpalet. Hier kunt u alle vragen stellen en zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden. U kunt dan samen met ons uw aanmelding afronden.

   Hoeveel kinderen zijn er op een dag?

   Per dag zijn er maximaal 30/35 kinderen met 4 of 5 begeleiders en vaak nog een stagiair. Dit doen we omdat we kleinschalig willen blijven en de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk willen blijven garanderen. Daarnaast werken we met kinderen die een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblematiek hebben. Voor deze doelgroep is het prioriteit dat de groepen niet te groot worden.

   Kunnen alle kinderen aangenomen worden?
   Uw kind kan in principe altijd aangenomen worden, mits wij alle zorg die uw kind nodig heeft, kunnen faciliteren.
   Wanneer is er een wachtlijst?

   Er is een wachtlijst als er 30 kinderen zijn. Dat geldt voor de huidige locatie. Is uw kind aanmelding nummer 31 dan komt uw kind op de wachtlijst te staan. Zodra een kind Pretpalet verlaat zal het kind dat bovenaan staat als eerste de keus krijgen om geplaatst te worden.

   Kan mijn kind flexibel opgevangen worden als het een keer nodig mocht zijn?
   U kunt altijd met ons overleggen. Als er ruimte is en voldoende begeleiding dan is uw kind van harte welkom om een keer extra te komen op Pretpalet.
   Kan mijn kind komen op studiedagen of andere vrije dagen?
   Als u ons op tijd laat weten wanneer uw kind een vrije dag heeft dan kunnen wij zorgen voor extra opvang voor die dag. Tijden zijn dan in overleg.
   Hoe werkt de opvang in vakanties?

   In vakanties is uw kind welkom van maandag t/m donderdag van 08.15 tot 17.30 uur. De dagen kunnen in de toekomst (bij meer vraag) nog aangepast worden. Bij te weinig aanmeldingen blijft Pretpalet dicht.  Ook al heeft uw kind een vervoersbeschikking dan moet u in de vakanties uw kind zelf brengen en ophalen, mits met het vervoersbedrijf is afgesproken dat het kind gebracht en gehaald kan worden.